Mikroorganismer i livsmedel


Involverade forskare

Docent Thomas Andlid

 
Forskningsområdet
 
Den mikrobiologiska verksamheten på livsmedelsvetenskap är inriktad på att studera och använda jäst, mjölksyrabakterier och bifidobakterier i livsmedel. Övergripande vill vi förnya och förbättra fermentation av livsmedel (2) biotekniskt producera relevanta livsmedelskomponenter (3) studera och utveckla nutritionell probiotika och (4) utnyttja mikroorganismer som modell f​ör nutritionella frågor. Vi använder en lång rad arter och stammar inom varje grupp, för t.ex. jäst inte bara bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) utan också vildtyper av olika arter isolerade från bland annat traditionell Afrikansk fermenterad mat och dryck. Vi kombinerar modern bioteknik som kontrollerad odling i bioreaktor, klassisk mutagenes och stamutveckling, med traditionell fermentationsteknik för att uppnå ett högre näringsvärde, eller annan sökt egenskap. Därutöver optimerar vi mikrobiell produktion av specifika komponenter som ger ett ökat värde för livsmedel och foder, som till exempel en hälsofrämjande effekt. Till detta använder vi molekylärbiologisk teknik såväl som klassisk mutagenes och selektion samt styrning av metabolismen mot över-produktion.

För närvarande pågår forskning runt mikrobiell produktion av folater (vitamin B9; jäst och bifidobakterier), fytaser (jäst, bifidobakterier) och lipider (oljealstrande jäst). Utvalda stammar av jäst och bifidobakterier studeras också som trofisk probiotika avseende till exempel ökat upptag av folat eller mineraler i tarmen. Mikroorganismerna, främst jäst, fungerar också som modellsystem för nutritionella frågeställningar. Exempel på detta är kartläggning av faktorer som styr komposition och halt av olika folatformer i en cell. Slutligen pågår också forskning som syftar till ekologiskt hållbar produktion av fermenterade produkter, som bagerijäst och bioetanol, med minskad användning av ändlig mineralbruten fosfor, och även produktion av biodiesel från oljeackumulerande röd jäst.​

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.