Biotillgänglighet av metaller


Involverade forskare

Ann-Sofie Sandberg, professor
Nathalie Scheers, docent
Swarnim Gupta, doktorand


Forskningsområdet
 
Undernäring utgör fortfarande världens mest allvarliga hälsoproblem och det enskilt största bidraget till barnadödligheten. Brist på mikronäringsämnen påverkar en stor del av  befolkningen i låginkomstländer. Järn- och zinkbrist tillhör de två viktigaste näringsbristerna. Växtbaserade koster innehåller s k icke-hemjärn, som i allmänhet har låg biotillgänglighet på grund av organiska föreningar (fytat, polyfenoler) som hämmar upptaget i tarmen.

Vår forskning fokuserar på följande områden

  • Undersökningar av mekanismen för den förbättrade järnabsorptionen från mjölksyrade livsmedel. Studierna utförs i en mänsklig tarmcell modell
  • Användningen av nya modifierade jäststammar som producerar hem järn för att göra bioberikade bröd och vällingar som en metod att förbättra järnbiotillgängligheten och bekämpa järnbrist.
  • Molekylär Fe och Zn speciering i spannmålsbaserade koster: Undersökning av kemin som styr biotillgänglighet av livsnödvändiga metaller.
  • Intag av fullkornsbröd och dess påverkan på järnstatus hos unga friska svenska kvinnor - en interventionsstudie i människa.

Samarbeten: Systembiologi Chalmers, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet och Köpenhamns universitet

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.