Scheers Labb

Forskningsledare: Nathalie Scheers

Vår forskning sker inom området molekylär nutrition. Primärt fokus är på specifika metallföreningar, protein eller andra molekyler vi får i oss via kosten, eller som tillskott, och deras effekter på vår hälsa. 
Målet är att förstå cellulära mekanismer på tarmnivå och att förstå samband mellan intag av olika föreningar och sjukdom - för att motverka sjukdom.

I denna gruppering arbetar vi främst med humana cellmodeller. Det kan vara samkulturer av tarmceller med leverceller eller mukösa bägarceller. Vi studerar reglering av upptagsprotein, stressrespons och apoptos, uttryck för cancer- och inflammationsmarkörer, och biotillgänglighet av olika nutrienter - Allt beroende på frågeställningen. Utöver denna kärnverksamhet finns också andra intressen t. ex. har vi i tidigare studier identifierat en molekyl som har potential att hindra nedbrytningen av gluten i tarmen att initiera en immunrespons hos glutenintoleranta (med celiaki). Detta  har vi studerat vidare i en human interventionsstudie i friska personer och nu pågår planeringen för att göra en studie med celiakipatienter.Ett annat hett område i vår forskning är att vidare studera fiskproteinet parvalbumin beta och om intag av fisk rik på parvalbumin-B är negativt korrelerat med Alzheimers’ eller andra sjukdomar med påverkan på kognition.    

Teamet:
Nathalie Scheers, docent
Christer Thomsen, Dr, forskare
Agata Tarczykowska, doktorand

M Sc studenter:


Tidigare medarbetare:
Fionn O’fearghail, gästdoktorand (TU Dublin, Irland)​
Swarnim Gupta, postdok
Niklas Engstöm, postdok
Darja Dobermann, postdok
Hanna Öhrn, nutritionist/projektassistent (Vete-Alla studien)
Lena Böhn, Dr, dietist  (Vete-Alla studien)
Marrianne Åström​, Master student (2020-2021)

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.