Karlsson-Bengtssons labb


Vår forskning fokuserar på inflammationsprocessen och den medfödda immunitetens viktigaste vita blodkroppar, neutrofilerna. Med en grundvetenskaplig ansats undersöks interaktionen mellan neutrofilernas sockerstrukturer och galektiner, sockerbindande proteiner med potentiellt immunreglerande funktioner. Translationella studier av blodceller från barn med autoinflammatoriska sjukdomar och vuxna med sepsis överför sedan hypoteser och frågeställningar till den kliniska verkligheten med målet att bättre förstå neutrofilernas och galektinernas roll i inflammationsprocessen. Det långsiktiga syftet är att på molekylär nivå kunna påverka inflammationsprocessen i rätt riktning hos kroniskt eller akut sjuka människor

Projektet har finansiering från Vetenskapsrådet – Medicin.

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.