Forskning vid Biologi och bioteknik

Vår forskning bidrar till att förbättra industriella processers effektivitet och hållbarhet, och den har bred tillämpning inom områdena hälsa (medicin och livsmedel), industriell produktion (biotekniska processer för produktion av bulk, finkemikalier och proteiner), samt inom energiproduktion (transportbränslen).
 
Gemensamt för dessa tillämpningsområden är att vi använder verktyg, som hjälper oss att förstå vad som sker i våra modellsystem från cell till människa. I förlängningen vill vi kunna påverka de studerade systemen. En av våra viktiga uppgifter är att gå i bräschen för utveckling av nya och förbättrade verktyg för att studera effekter på cellnivå, t.ex. systembiologiska analys- och modelleringsverktyg, metabolic engineering och molekylär mikroskopi. Våra kraftfulla experimentella plattformar omfattar till exempel avancerad fermenteringsutrustning, datorstyrd magtarmmodell, analytiska instrument och laserbaserad mikroskopi.
 
Genom multidisciplinära samarbeten har vi tillgång till breda nationella och internationella nätverk, både inom akademin och flera industribranscher. En annan viktig uppgift för oss är att bedriva högkvalificerad undervisning av ingenjörer inom det bioteknologiska området, och vi erbjuder kurser och projektarbeten på olika nivåer.

Många av forskarna inom biologi- och bioteknik är involverade i Chalmers styrkeområden, främst inom
energi och hälsa och teknik. 
 

Sidansvarig Publicerad: to 03 jun 2021.