Industriell Bioteknik

På avdelningen för Industriell Bioteknik arbetar för att bidra till omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle genom att utveckla nya enzymatiska och mikrobiella metoder för produktion av diverse kemikalier, material och energibärare från förnybara råvaror.

En stor mängd viktiga produkter kommer att produceras i storskaliga bioteknologiska processer i framtiden. Industriell bioteknik är ett område med stark tillväxt, eftersom det erbjuder ett alternativ till dagens processer som är beroende av fossila råvaror som kol och olja. Genom integrering av olika bio-baserade processer i s.k. bioraffinaderier kan vi omvandla billiga och förnybara råvaror så som växtbiomassa (lignocellulosa) till en mängd olika produkter. Vår forskning fokuserar på utveckling av nya effektiva och robusta cellfabriker för jäsning, att hitta och använda nya enzymer för nedbrytning av biomassa, algbioteknologi, samt bioelektrokemi. Mer information om vår pågående forskning finns beskriven på våra engelskspråkiga sidor.

Vi välkomnar alltid studenter för examensarbeten, och olika projektförslag finns tillgängliga. Studenter som vill utföra sina projekt hos IndBio kan också kontakta någon av gruppledarna på avdelningen för att diskutera andra projektförslag och möjligheter. Vartannat år håller IndBio doktorandkursen Industrial Biotechnology for lignocellulose based processes.

Lediga tjänster hos IndBio utlyses på Chalmers hemsida. Vi tar också ofta emot gästforskare, och vid intresse kan du kontakta någon av gruppledarna inom avdelningen.

IndBio gruppbild

Sidansvarig Publicerad: ti 23 mar 2021.