Vår forskning

Mikroorganismer kan genomföra många kemiska reaktioner. Detta ger möjligheter att utnyttja kolhydratrika råvaror för uthållig produktion av ett stort antal olika kemiska produkter. Dessa spänner över vitt skilda fält, från biologiskt aktiva läkemedelssubstanser som insulin, via nutraceuticals och livsmedelsingredienser som mjölksyrabakterier, bagerijäst, citronsyra och aminosyror, till bulkkemikalier som etanol, butanol och enzymer till tvättmedel.
Vår forskning går till stor del ut på att utveckla ”cellfabriker”, det vill säga att designa mikroorganismer som har en förbättrad förmåga att producera önskade produkter. För att kunna utveckla industriellt användbara och effektiva mikroorganismer, behövs också en djup förståelse för samspelet mellan de levande cellerna och deras tillväxtmiljö i storskaliga processer. Dagens nya stora biologiska forskningsfält, ”Systembiologi”, erbjuder framförallt möjligheter att förstå cellens komplexitet, men kan i sig själv inte ge vägledning till hur en tillverkningsprocess ska förbättras. Genom att studera hela den biotekniska produktionsprocessen, inte minst samspelet mellan de olika processtegen och den mikrobiella tillväxten och produktbildningen, blir det möjligt att definiera vilka av cellens egenskaper som måste förändras med hjälp av systembiologiska metoder. Mål som ökat produktutbyte och produktionshastighet kan endast uppnås genom omfattande förändringar i cellens metabolism, vilket kräver en betydande kunskap om dess struktur och reglering.
I våra studier använder vi oss både av enzymer och mikroorganismer (cellfabriker) som katalysatorer för industriella biotekniska processer, och vi arbetar både med själva processerna och med utveckling av effektivare biologiska katalysatorer. Vår forskning är fokuserad kring fem olika teman.
·         Nya enzymer
·         Cellfabriker för produktion av bulkkemikalier
·         Läkemedel, nutraceuticals & livsmedelsingredienser
·         Robusthet hos industriella mikroorganismer
·         Bioraffinaderi; biogas, bioelektriska system och alger

För mer detaljerad information om de forskningsprojekt som pågår på avdelningen för Industriell Bioteknik, vänligen se den engelska sidan.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 jan 2018.