BIO:s postdoknätverk

​Postdoknätverket på institutionen för biologi och bioteknik är en plattform för institutionens postdoktorer och som ger möjlighet att skapa kontakter, dela med sig av resurser och erfarenheter och ge varandra stöd. Nätverket syftar till att komplettera befintliga stödstrukturer inom Chalmers och BIO för nuvarande och potentiella postdoktorer. 

Vi vill:​
  • Representera och ge stöd till BIO:s postdoktorer
  • Utveckla kvalitet på postdokutbildning och handledning
  • Underlätta informationsutbyte och främja social interaktion mellan postdoktorer
  • Hjälpa postdoktorer inom professionell utveckling och nätverkande.
​Mer information om nätverket finns på den engelska sidan: BIO Postdoc Network​

Sidansvarig Publicerad: to 13 okt 2022.