Åke Bäckmans resestipendium

Vem kan söka

Utexamaminerade arkitekter från Chalmers kan ansöka om stipendium från fonden för att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.

OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att alla restriktioner följs!

Fondens ändamål enligt statuterna: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor. ”

Fonden är ej avsedd för forskares konferens- eller forskarvistelser.

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december 2022 - 10 februari 2023.

För att skicka din ansökan trycker du på knappen "Ansök" längst ner till höger på denna sida.

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.

Till din ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:

•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Resmål och tidsplan
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
•Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Historik

1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.

-------------------------
Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: En alumn tilldelades ett stipendium på 6 000 kr för att delta i en fortbildningskurs.
Utdelning 2019: 6000 kr delades ut till en student på Arkitekturprogrammet för att göra en studieresa till Madrid och inför examensarbete studera hur man skapar möten mellan nytt och gammalt och hur nya material kompleterar eller bryter av de ursprungliga.

Taggar: