Intervju med en kursdeltagare

Bild 1 av 3
Kursdeltagaren i aktion i Chalmers bryggsimulator
Kontrollrummet till bryggsimulatorn
Kursdeltagare i Chalmers bryggsimulator
Till höger kursdeltagaren Roger Palmqvist i aktion i Chalmers bryggsimulator

Roger Palmqvist mönstrade på som jungman redan som 15-åring och det skulle dröja tio år till sjöss innan han gick iland för att läsa till sjökapten. Efter examen har rollerna och graderna ombord avlöst varandra och sedan 25 år tillbaka är han befälhavare på tankfartyg på världens alla hav. I våras var han en av deltagarna som gick fortbildningskursen Bridge Resource Management (BRM IMO Model Course 1.22) som hålls vid avdelningen för maritima studier på Chalmers. Under kursens gång fick deltagarna ta del av senaste navigationsteknik i Sveriges mest omfattande simulatorcentrum och tränas i ledarskap, kommunikation och beslutsfattande i syfte att öka säkerheten och effektiviteten ombord.

Hej Roger! Först och främst, hur tycker du att den här kursen motsvarade dina förväntningar?
– ​Jag tycker att den ligger högt över mina förväntningar och att den står sig stark, till och med över, i förhållande till andra liknande kurser jag har gått tidigare.


I korta drag - hur var kursen uppbyggd?
– Under kursen fick vi diskutera olika teorier från forskningen och vad den säger om hur det kommer sig att olyckor inträffar till sjöss, och också ta del av nya rön om hur man bäst undviker dem. Och vi deltagare fick också dela med oss om vilka egna erfarenheter vi har av olyckor till sjöss. Vi fick också göra teoretiska övningar med utgångspunkt i kända olycksfall och även praktiska simulatorövningar med konstruerade incidenter. Sedan fick vi även göra ett test i COLREG ”collision regulation”.

Hur upplevde du simulatorövningarna? Hur kunde ett scenario se ut?
– Det handlade om situationer som ligger nära verkligheten och som jag själv har upplevt på riktigt tidigare. Situationer då det inte riktigt går som planerat. Ett scenario i simulatorövningarna utspelade sig på väg till Southhampton då vi plötsligt får veta av trafikövervakar​​na att den djupare farleden som vi hade planerat att ta var blockerad och att vi därför måste byta farled. Där ligger utmaningen i att snabbt gå från plan A till plan B. I ett annat scenario ändrade simulatoroperatören sakta och lite smygande vår gps-position till mer och mer off-position. Här behöver man i tid förstå att det är något som inte stämmer i jämförelse med ens faktiska position eller med andra positionsmetoder och då fatta beslut om hur man kör vidare, om man nu ska köra vidare överhuvudtaget. Ett tredje scenario var att ta ett fartyg med trasig bogpropeller till kaj med hjälp av bogserbåt. Men precis i närheten av kajen går bogserbåtstrossen av . Hur ska man då göra för att undvika skada mot kajen? Det kunde också handla om att det råder tjock dimma samtidigt som en liten nöjesbåt är ute och kör i farleden. Här gäller det att fokusera på utkik så mycket som möjligt, och ställa in radarn för att kunna plocka upp små ekon och eventuellt sakta ner. Ett annat scenario utgick från hur man undviker att köra in sig i en trång sväng med andra fartyg genom att anpassa farten. Alla dessa är utan tvekan bra övningar och motsvarar situationer som jag har varit med om i verkligheten.

Vad var de största behållningarna från kursen, tycker du?
– Den största behållningen var kursledaren Mats energi i sin undervisning som gjorde att alla blev engagerade. Och att man fick ta del av forskningen som visar att vi inte har kommit så långt vad gäller att minska olyckor med rådande verktyg. Men också kunskap om hur man nu försöker ändra taktik för att minska antalet olyckor till sjöss.

Vad tar du främst med dig från kursens innehåll?
– Jag tar främst med mig att vi hade så roligt samtidigt som kursledaren fick mig att känna mig både engagerad och bekväm under övningarna. Och att vi fick ta del av den radikala utvecklingen som sker inom ämnet safety där man verkligen försöker förstå vad som är orsaken till att stora olyckor sker, vilket i sig känns hoppfullt.

Tack, Roger!​

Text: Lovisa Håkansson​