Improving healthcare

Den här kursen behandlar utmaningar inom hälso- och sjukvård. Dessa introduceras av olika aktörer från det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Gemensamt för dessa utmaningar är att de inte kan lösas inom ett specifikt kunskapsområde utan det krävs samarbete över disciplingränserna. Även lärarlaget och de olika deltagarna i kursen har olika bakgrund såsom arkitektur, biomedicinska ingenjörer, digital hälsa och elektroingenjörer. De är alla samlade inom Centre for Healthcare Improvement (CHI).