Emerging technology Ethics through fiction

Teknologin utvecklas i en allt snabbare takt, men hur kan vi se till att dessa tekniska och vetenskapliga framsteg blir mer etiska? Denna kurs syftar till att etablera en vana av etisk reflektion med hjälp av fiktion — noveller, filmer och serier — som utgångspunkt för olika tankeexperiment. Utöver att läsa, titta på och diskutera olika fiktiva historier kommer du under kursen få skapa och genomföra ett eget projekt som utforskar och analyserar etiska dilemman relaterade till ny teknologi som exempelvis AI, nanoteknik och bioteknik.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.