Changing the world of microwaves by hydrogels

Bild 1 av 1
hydrogels

Den här kursen kombinerar bioteknik, kemiteknik och elektroteknik med designutmaningar. För att lösa biomedicinska utmaningar används dels antenner (elektroteknik) och dels nya geler (bioteknik, kemiteknik). Dessa ska också designas för att kunna användas av både patienter och medicinsk personal på ett bra sätt. Lärarlaget har bakgrund och expertis inom de områden som behandlas i kursen. Kursen är projektbaserad med fokus på praktiskt arbete och simuleringar som stöttas av föreläsningar. Resultatet från arbetet kommer att presenteras i en poster, en rapport och även i ett konferensbidrag.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.