Kursval för läsperiod 3-4

Bild 1 av 1
Kvinnlig student som sitter och pluggar vid sin laptop.

Tidplan

  • 8 november, sen eftermiddag – Kursvalet öppnar för läsperiod 3 och 4.
  • 22 november – Sista dag för val av kurser.
  • 29 november – Antagningsbesked 1 med svarskrav.
  • 2 december – Sista svarsdag.
  • 6 december – Antagningsbesked 2.
  • 9 januari, 2023 – Kursvalet öppnar för sen anmälan.
  • 20 januari, 2023 – Sista dag för sen anmälan.
  • 13 mars, 2023 – Möjlighet till tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.
  • 24 mars, 2023 – Sista dag för tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.

Obligatorisk registrering - Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra tisdagen i kurstillfället.

Ska jag välja kurser?

Om du har obligatoriskt valbart eller valbart utrymme i programplanen i aktuell läsperiod/läsperioder ska du göra kursval. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet.

Du ska inte välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden. Om du enligt din programplan endast ska läsa obligatoriska kurser i läsperioden/läsperioderna ska du inte göra något kursval.

Hitta kurs- och programplaner

Detaljer 220603 5946 1920X1080px
Sök i kurs- och programutbudet i Studieportalen

I databasen Studieportalen hittar du alla kurs- och programplaner som finns för varje läsår.

Efter kursvalet

Kursvalet stänger klockan 23.59 sista dagen för val av kurser. Därefter sker urval bland alla sökande. Du får sedan ett antagningsbesked som innehåller de kurser du erbjudits. Du måste tacka ja eller nej till de kurser du erbjudits senast sista svarsdag. Du måste även tacka ja om du vill kvarstå på reservlistan till de kurser som du hamnat på reserv till. Efter svarsdagen kommer slutgiltigt antagningsbesked.

Se aktuell tidplan ovan.

Urval till platsbegränsade kurser

För platsbegränsade kurser sker urval enligt detta beslut:

Reservlista

En student som inte antogs till sina valda kurser hamnar på en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras på vilken urvalsgrupp studenten tillhör. Om en plats i en kurs blir tillgänglig kommer den första studenten i reservlistan att erbjudas platsen. Om studenten tackar nej till platsen går erbjudandet till nästa student på listan, och så vidare.

Registrera dig på kurserna

Du måste själv registrera dig på dina kurser för läsperioden, senast sista dag för registrering.

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se för motsvarande sida på engelska). Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få ditt antagningsbesked.

Hur många kurser ska jag välja?

I kursvalet till läsperiod 3-4 kan du göra maximalt nio val. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du att välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behöver du inte välja reservkurser.

Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

De kurser du helst vill läsa ska prioriteras högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade. Du kan bli antagen till ett maximalt antal hp i kursvalet, motsvarande valbarheten i din programplan. När systemet antagit dig till maximalt antal hp stryks dina lägre prioriterade alternativt automatiskt. Därför är det viktigt att du lägger de kurser du helst vill läsa överst i din lista.

Kursvalssystemet kan inte känna av vilken läsperiod en kurs ges i, så i de fall du väljer platsbegränsade kurser i båda läsperioderna i kursvalet till läsperiod 3-4 är det viktigt att förstå att även om du prioriterar dina kurser enligt rekommendationerna så kan det uppstå situationer när du kan bli antagen till en kombination av kurser som inte fungerar. I så fall ska du justera ditt kursval genom att lägga till ytterligare kurser under perioden för sen anmälan, och lämna återbud till de kurser du inte ska läsa.

Se utförligare beskrivning av hur du ska prioritera dina kurser i frågan ”Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?” under Val och prioritering av kurser i vår FAQ.

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter att kursvalet har stängt?

Det finns möjlighet för dig att söka kurser under perioden för sen anmälan. Eftersom urval redan är gjort kommer de kurser som blivit fulla inte att vara öppna för sen anmälan. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Även sen anmälan görs på antagning.se.

Antagningsbesked gällande sen anmälan skickas ut löpande, men tidigast 3-4 arbetsdagar efter din anmälan.

Har du andra frågor?

Ta en titt på vår FAQ.

Har du frågor om kursval relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare.

Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan.

Om du upplever problem med att genomföra ditt kursval, använd kontaktformuläret.