KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR

Översikt

  • Engelskt namnCHEMICAL ENGINEERING
  • ProgramkodTIKEL
  • Omfattning180 Högskolepoäng
  • Läsår2018/2019
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 3

Programplan för läsår 2018/2019

Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
  • 2 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).