DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR

Översikt

  • Engelskt namnPRODUCT DESIGN ENGINEERING
  • ProgramkodTIDSL
  • Omfattning180 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig.

  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).