MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnMATERIALS CHEMISTRY, MSC PROGR
  • ProgramkodMPMCN
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2018/2019
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2018/2019

Programplanen är fastställd 2018-02-16 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Rekommendation: Obligatoriskt valbara kurser (KAM021, KBT030, KBT036, KBT095, KBT101, KBT120, KBT160, KBT196, KBT245, KFK150, KKE013, KOK032, KPO021, KPO040, KPO045, KTK012, KTK042, MTT081, TIF050)
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.