MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnMATERIALS CHEMISTRY, MSC PROGR
  • ProgramkodMPMCN
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2018/2019
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2018/2019

Programplanen är fastställd 2018-02-16 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter på mastersprogrammet bland dessa kurser (KAM021, KBT030, KBT036, KBT095, KBT101, KBT120, KBT160, KBT168, KBT192, KBT196, KBT221, KBT245, KFK150, KKE013, KOK032, KPO021, KPO040, KPO045, KTK012, KTK042, MTT081, TIF050) 37,5 hp av kurserna krävs för examen
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.