INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnEMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
 • ProgramkodMPEES
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2019/2020
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Rekommendation: Profilkurser - minst 3 av följande kurser ska läsas i årskurs 1 eller årskurs 2: DAT105, DAT116, EDA234, EDA223, MCC150, MKM105, SSY085, SSY121 (DAT105, DAT116, EDA234, MKM105, SSY085, SSY121)
 • 2 Rekommendation: Ges på svenska. För D-studenter. (MCC086)
 • 3 Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.