MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnBIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPBME
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2018/2019
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2018/2019

Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Rekommendation: e-Health track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TDA289, TDA357, TME121)
 • 2 Rekommendation: Signals and control track (RRY025, SSY121, SSY125, SSY165, SSY186, SSY191, SSY261, SSY267, SSY281, SSY285)
 • 3 Rekommendation: Image track (RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, TDA357, TIF030, TIF050, TMS016)
 • 4 Rekommendation: Automotive track (MMF062, RRY025, SSY121, SSY186, SSY267, SSY285, TME121, TME192, TME196, TME202)
 • 5 Rekommendation: Biotechnical physics track (FKA116, MCC020, RRY025, SSY165, SSY186, SSY267, SSY285, TIF030, TIF050)
 • 6 Rekommendation: Biomaterial track (FKA116, KLI011, KLI042, KPO045, KPO065, SSY186, SSY267, TIF050, TIF125)
 • 7 Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KLI011, KLI042, KPO045, TIF125)
 • 8 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period