KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR INGENJÖRER OCH ARKITEKTER MED AVSLUTAD UTLÄNDSK UTBILDNING OCH UTFÄRDAD UTLÄNDSK EXAMEN

Översikt

  • Engelskt namnBRIDGING PROGRAMME FOR ENGINEERS AND ARCHITECTS WITH A COMPLETED HIGHER EDUCATION AND ISSUED DEGREES FROM ABROAD
  • ProgramkodKPMUT
  • Omfattning60 Högskolepoäng
  • Läsår2018/2019
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2018/2019

Programplanen är fastställd 2018-02-08 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.