Kursplan för Audioteknik och akustik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAudio technology and acoustics
 • KurskodVTA136
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38118
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 30 Okt 2018 fm SB
 • 24 Apr 2019 fm M
 • 09 Jan 2019 fm SB
0217 Övning 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • VTA135 Audioteknik och akustik

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Examen på grundnivå: Huvudområde inom Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Elektroteknik, Teknisk matematik, Maskinteknik, Fysik, Stadsplanering eller motsvarande bakgrund.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom akustik och audio som är en viktig del av vårt moderna samhälle. I detta ingår ljudalstring, ljudutbredning, ljudets beteende i rum, egenskaper av ljudabsorbenter, ljudisolering, hörsel och grundläggande funktion hos elektroakustiska komponenter som högtalare och mikrofoner. Dessa kunskaper är viktiga inom områden som t.ex. kommunikation, ljudåtergivning, ljuddesign av produkter och ljudmiljön i vårt samhälle.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förstå och förklara de grundläggande principerna för utbredning av akustiska vågar i luft, rumsakustik, hörsel och röst, subjektivt hörande, planering & design för god rumsakustik (absorbenter, reflektorer, och diffusorer), vågor i fasta media, ljudutstrålning och -generering, byggnadsakustik, högtalare och mikrofoner.
  • Tillämpa de grundläggande kunskaperna inom audio och akustik för att finna lösningar på praktiska audio- och akustikproblem.
  • Förstå och använda de matematiska verktygen för att lösa ingenjörsproblem inom ljudutbredning och elektroakustiska system.
  • Förstå och föklara elektroakustoska omvandlare såsom mikrofoner och högtalare.
  • Föreslå ändringar i elektroakustiska system där omvandlare såsom mikrofoner och högtalare ingår.
  • Lösa problem inom audioteknik som är kopplade till valet av lämpliga rumsakustiska förhållande för hem, studios, och samlingssalar.
  • Förstå innebörden av akustiska kvalitetsmått samt människans respons på akustiska signaler.

  Innehåll

  • Grundläggande akustiska begrepp: ljudtryck, partikelhastighet, ljudkällor, utstrålning, akustisk impedans, intensitet och effekt.
  • Hörsel: Örats funktion, binauralt hörande, grundläggande psykoakustik kopplade till audio
  • Ljudfält i rum: geometrisk, statistisk och vågteoretisk akustik
  • Metoder för rumsakustisk planering: ljudabsorption, reflektion och diffusion
  • Subjektiva aspekter av rumsakustik
  • Omvandlare: mikrofoner och högtalare
  • Byggnadsakustik: ljudtransmission och ljudisolering

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: 13 föreläsningar och 11 övningar med hemuppgifter.

  Litteratur

  Eget material (tillhandahålles vid kurssidan på http://www.ta.chalmers.se/education/course-materials/audio-technology-and-acoustics/)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen och godkända hemuppgifter.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-03-21: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-04-24 5,0 hp, 0117]
   • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2019-01-09 F, 0117]
   • 2018-09-14: Inställd Ändrat till inställd av Ansvarig lärare via Schemagruppen
    [2019-04-24 5,0 hp, 0117] Inställt
   • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2018-10-30 F, 0117]