Kursplan för Aktiv kontroll av ljud och vibrationer

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnActive noise control
 • KurskodVTA131
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38116
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Muntlig tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • VTA130 Aktiv kontroll av ljud och vibrationer

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundkurs i akustik (t.ex. VTA136 - Audioteknik och akustik)

  Syfte

  Kursen är en fördjupning i buller- och vibrationsreglering (noise control engineering). Kursen fokuserar på aktiva system, till skillnad mot den idag vanligast förekommande formen passiv reglering. Användningen, och betydelsen, av aktiva reglersystem har ökat de senaste decennierna och förväntas fortsätta öka. Kursen ger kunskap om de teoretiska grunderna kring aktiv kontroll av ljud och vibrationer och baskunskap inom signalbehandling som behövs inom området.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förstå, förklara och tillämpa den bakomliggande mekanismen hos typiska lösningar för aktiv bullerreglering för luft- och strukturburna ljud (AVBR), med hjälp av nödvändig teori.
  • Förstå, förklara och tillämpa signalbehandlingsteori för applikationer inom AVBR
  • Konstruera, implementera och utvärdera digitala filter, i teori och praktik.
  • Beskriva mål och krav för applikationer/tillämpningar inom aktiv buller- och vibrationsreglering.
  • Formulera och lösa problem inom bullerbekämpning med hjälp av aktiva lösningar.
  • Beskriva och simulera AVBR system.
  • Konstruera och implementera AVBR i verklighetsbaserade problem.
  • Utvärdera AVBR system virtuellt och experimentellt.
  • Arbeta i team med fördelade uppgifter.
  • Kommunicera resultat och frågeställningar för dessa tillämpningar.

  Innehåll

  Kursen behandlar följande:
  • Grunder i signalbehandling och -analys: Frevensanalys, linjära system, impulssvar och frekvensöverföringsfunktioner och digitala filter
  • Endimensionella ljudfält: Endimensionella ljudfält--planvågor i rör--med primära och sekundära ljudkällor
  • Olika kontrollstrategier: ljudtrycksminimering, ljudeffektsminimering, absorption etc. Adaptiva och icke-adaptiva kontroller.
  • Feedforward-system
  • Feedback system. Lokal kontroll i ljudfält. Stabilitetsvillkor.
  • Tredimensionella ljudfält: Aktiv reglering av frifältsutstrålning. Kirchhoff-Helmholtz intergralekvation. Global reglering av ljudfält i slutna rum.
  • Lokal reglering av ljudfält i slutna rum.
  • Vibrationsisolering/-reglering

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, övningar, samt en större laboration.

  Litteratur

  Nelson, P. A., Elliot, S. J. (1992); "Active Control of Sound", Academic Press (tillhandahålles). Dessutom används föreläsningsanteckningar som finns under "course pages" på www.ta.chalmers.se.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Muntlig tentamen och laborationsrapport. Betyg från tentamen och skriftlig rapport vägs lika för slutbetyg.