Kursplan för Vägteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRoad engineering
 • KurskodVMT060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 30 Okt 2018 em SB
 • 09 Jan 2019 fm SB
 • 29 Aug 2019 fm SB_MU

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Se engelsk version

Syfte

Se engelsk version

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och förklara olika stadier och planer i vägprocessen samt, dess organisering och medverkande aktörer. Förklara sambanden mellan vägens funktion, konstruktiva utformning och ekonomin. Räkna upp olika egenskaper hos sten- bitumen och asfalt samt beskriva krav och standardiserade provningsmetoder. Beräkna trafiklast samt spänningar och töjningar i vägöverbyggnaden. Tillämpa manualer, datorprogram och riktlinjer för utformning av flexibla vägöverbyggnader. Förklara bakgrunden till kostnader och nyttor i samband med vägprojekt samt cost-benefitanalys. Beräkna och bedöma den återstående livslängden för en väg och utforma en förstärkningsåtgärd av vägöverbyggnaden baserad på data från fallviktsdeflektometer. Bskriva PMS (Pavement magagement System) och kunna använda datorprogram för planering av vägunderhåll. Genom okulärbesiktning värdera tillstånd hos vägytan samt klassificera skador i och andra svagheter i överbyggnaden. Beskriva och förklara sommar- och vinterunderhåll av vägar. Definiera och analysera kriterier för en vägs bärighet.

Innehåll

Väg och trafik. Vägens funktion. Planeringsprocessen. Obundna och bundna vägmaterial. Värdering av vägens prestanda (bärighet och övriga egenskaper). Konstruktiv utformning av vägens överbyggnad. Transportekonomi. Skador på vägar. Vägunderhåll. Pavement management system. 

Organisation

Kursen har följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, studiebesök, räkneövningar, laborationer, grupparbeten och seminarier.

Litteratur

Pavement Analysis and design.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Alla grupparbeten godkända. Vissa grupparbeten kan ge bonuspoäng som läggs till tentamensresultatet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-08-29 7,5 hp, 0101]
  • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
   [2019-01-09 F, 0101]
  • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
   [2018-10-30 E, 0101]