Kursplan för Miljömanagement

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management
 • KurskodVMI035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28119
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2020 fm SB
 • 10 Jun 2020 fm J
 • 24 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän miljöutbildning, vilket motsvarar Miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till en förståelse av de faktorer som driver och formar hanteringen av miljöarbetet inom industrin. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över olika strategier och metoder i miljömanagment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Analysera, diskutera och rapportera påverkan av miljökrav och hållbarhetsarbetet i ett företag eller en industrisektor

- Analysera de strategiska konsekvenserna av miljökraven i företag inom olika företag och branscher.

- Differentiera mellan strategier och relatera till metoder som kan användas för miljöarbete inom olika företag och branscher.

 - Känna igen och erkänna och hantera många olika argument och attityder rörande miljöfrågor inom olika företag och branscher.

- Differentiera styrkor och svagheter i miljöledningssystem (allmän och standarder) för att göra strategiska val om genomförande.

Innehåll

Kursen fokuserar på det industriella miljöarbetet och ges som en serie föreläsningar. Dessa omfattar omvärldsfaktorer för industrins miljöarbete (intressenter, lagstiftning, o dyl), utgångspunkterna för miljöarbetet (drivkrafter, miljöstrategier, o dyl), samt processer och verktyg för att styra miljöarbetet (miljöstyrsystem, miljörevision, miljörapportering o dyl). Till kursen här också en projektuppgift och eventuellt ett studiebesök.

Organisation

Föreläsningar, projektuppgift, diskussionsseminarium, övningar och eventuellt studiebesök

Litteratur

"Business Strategies and Management for Sustainability", Berkshire Essentials

Literatur kompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift och presentation

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av annbe
   [2020-03-19 7,5 hp, 0101]