Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2014-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodTME220
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0210 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 21 Mar 2019 fm L
  • 10 Jun 2019 fm L
  • 21 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen Algebra (7,5 hp) och Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge de nödvändiga grundkunskaperna inom mekanik (främst inom delområdet statik) vilka krävs för fördjupade studier inom mekanikområdet och därmed i ämnen som hållfasthetslära, maskinkonstruktion etc.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för den klassiska mekanikens (huvudsakligen statikens) grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare statiska problem.
  • Hantera kraften som vektor med därtill hörande vektoralgebra.
  • Genomföra problemlösning för två- och tredimensionella jämviktsproblem.
  • Beräkna masscentrums läge för olika typer av kroppar.
  • Analysera jämviktsproblem där friktion förekommer.
  • Analysera plana balkar med avseende på snittstorheterna normalkraft, tvärkraft och böjmoment.
  • Arbeta självständigt och samarbeta i grupp för att lösa ett öppet tekniskt problem och visa prov på att kunna
   • Tillämpa en ingenjörsmässig arbetsgång för att lösa ett öppet tekniskt problem.
   • Formulera en förenklad teoretisk/matematisk modell för det "komplicerade" verkliga problemet.
   • Utföra beräkningar på den förenklade modellen.
   • Skapa en enklare 3-dimensionell CAD-modell av detaljer i lösningskonceptet.
   • Skriva en väldisponerad teknisk rapport.
   • Muntligt redovisa rapporten och dess resultat med användning av datorbaserade hjälpmedel.

  Innehåll

  Grundläggande begrepp.
  Kraftsystem och deras reduktion.
  Jämviktslagar, friläggning av kroppar och system av kroppar, statiskt bestämda och obestämda system.
  Masscentrum, tyngdpunkt.
  Friktion.
  Snittkrafter, balkar.

  Organisation

  Kursen innehåller ett relativt omfattande grupprojekt med både skriftlig och muntlig redovisning. Undervisningen består av kombinerade föreläsningar och räkneövningar, handledning av projektuppgiften samt enskilt arbete. Projektuppgiften genomförs i grupper och syftar till att redovisa en lösning till ett öppet tekniskt problem. Problemet är av sådan natur att flera olika lösningar är tänkbara.

  Litteratur

  Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mekanik, Andra upplagan, Studentlitteratur (2002)

  Sune Olsson, Formelsamling i mekanik

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänt gruppprojekt. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.