Kursplan för Termodynamik och strömningsmekanik

Kursplan fastställd 2014-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThermodynamics and fluid mechanics
 • KurskodTME215
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 03 Jun 2019 em L
 • 13 Okt 2018 fm L
 • 26 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra (7,5 hp) och Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Avsikten med kursen är att ge studenterna tillräckligt goda kunskaper i termodynamik och strömningslära, för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa detta i samband med problemlösning inom drift-, underhåll-, produktions- och konstruktionsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera och ha grundlig förståelse för termodynamiska grundbegrepp,
 • ingående förklara termodynamikens huvudsatser och tillämpa den första på olika typer av system inklusive sådana som innefattar växelverkan mellan värme och arbete,
 • beskriva termodynamikens huvudsatser i relation till en hållbar energianvändning,
 • beskriva och tillämpa enkla tillståndsekvationer samt verkliga mediers och ideala gasers egenskaper,
 • förklara och bestämma enkla tillståndsändringar och ideala cirkelprocesser såsom värmemotorn och Carnotprocessen,
 • beskriva och använda hydrostatik för inkompressibla fluider,
 • ingående förklara och tillämpa grundläggande stömningsekvationer såsom kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer,
 • redogöra för funktionen av olika utrustningar för mängdmätning och utvärdera mätningar,
 • beskriva och förklara laminär och turbulent strömning, centrala aspekter på rörströmning och strömning kring kroppar.

Innehåll

Termodynamikavsnittet behandlar termodynamikens huvudsatser och dess konsekvenser för olika system. Den behandlar vidare tillståndsändringar och cirkelprocesser tillämpat på ideala gaser och i vissa fall verkliga medier. Strömningsdelen innefattar grundläggande ekvationer såsom kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer. Den tar upp olika metoder för tryck och mängdmätning, likformighetslagar, laminär och turbulent strömning och omströmmade kroppar.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar med demonstrationsräkning och självverksamhet samt laboration inom strömningsområdet.

Litteratur

Cengel /Turner, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Mc Graw Hill
Förlaget kommer med nya upplagor ungefär var tredje år. I kursen kommer aktuell upplaga att användas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med betygskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänd laboration. I kursen ges också en frivillig dugga, som kan ge bonuspoäng till tentamen.