Kursplan för Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinite element simulation in design
 • KurskodTME125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 19 Jan 2019 em SB_MU
 • 25 Apr 2019 fm M
 • 30 Aug 2019 em M

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra och flerdimensionell analys.

Syfte

Att ge grunderna för finita elementmetoden och dess användning för
linjärelastisk analys av deformation, töjning och spänning i dimensionering
av mekaniska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva de teoretiska grunderna för finita elementmetoden (FEM) med tillämpning på linjärelastiska problem.
 • Beskriva de praktiska stegen som behövs för att skapa en FE-modell i en kommersiell mjukvara.
 • Skapa en komplett FE modell utifrån given CAD-data i en kommersiell programvara
 • Använda kommersiell programvara för att
  - beräkna spänningar och deformationer i en struktur
  - dimensionera en komponent utifrån bruksgränstillstånd
  - dimensionera en komponent utifrån gränslasttillstånd
 • Redogöra för begreppet konvergens av en FE-lösning och beskriva konvergenshastighet och hur denna påverkas av olika elementapproximationer samt strukturens geometri
 • Identifiera situationer som leder till spänningssingulariteter och spänningskoncentrationer samt hur en FE approximation bör konstrueras för att ta hänsyn till dessa.
 • Kunna skapa och modifiera en FE-diskretisering för att minska diskretiseringsfelet.
 • Tillämpa St. Venants princip för att bedöma effekten av randvillkor.
 • Välja lämpliga element för att analysera en struktur.
 • Modellera strukturer med element av typen: fjädrar, stänger, balkar, plattor, skal och solider.
 • Resonera kring olika typer av felkällor, samt exemplifiera dessa, då ett fysiskt problem beskrivs av en strukturmekanisk modell.
 • Bedöma tillförlitligheten hos en FE-lösning.

Innehåll

 • Grunderna för FEM med fokus på linjärelastiska spänningsproblem.
 • Grunderna för skapande av element: numeriska approximationer och geometrisk diskretisering.
 • Assembleringsprocessen för etablering av styvhetsmatrisen och lastvektorn, lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av spänningar.
 • Identifiering och hantering av olika typer av randvillkor.
 • Skapa och analysera FE-modeller i kommersiell programvara.
 • Tolkning och utvärdering av FE-resultat.

Organisation

Kursen innehåller ungefär 30 h föreläsningar och ungefär 30 h datorövning. Föreläsningar går igenom teori samt exemplifierar denna genom räkneuppgifter. Under datorövningarna arbetar studenterna med inlämningsuppgifter med lärarstöd.

Litteratur

Meddelas närmare kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen som bestämmer beetyget. Obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-08-30 7,5 hp, 0107]
  • 2019-03-25: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-04-25 7,5 hp, 0107]
  • 2019-01-06: Plats Plats ändrat från M till SB Multisal av GRUNNET
   [2019-01-19 7,5 hp, 0107]
  • 2018-11-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
   [2019-01-19 E, 0107]