Kursplan för Sportteknologi

Kursplan fastställd 2016-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSport technology
 • KurskodTIF270
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande matematik, databehandling och numerisk analys

  Syfte

  Att träna eleverna att överföra och tillämpa teknisk kunskap till vardagliga frågor. Kursen inriktar sig på frågor inom idrotten, såsom kroppsrörelsemätning och analys av mätdata. Att träna förmågan att finna tekniska lösningar på problem inom idrotten.
  Att träna på att kommunicera ingenjörens sätt att tänka och förmedla vetenskaplig kunskap till personer utan teknisk och naturvetenskaplig bakgrund.
  Studenten ska kunna analysera, utveckla lösningar och utvärdera genomförandet av en föreslagen lösning

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kursen kommer att träna studenterna hur man överför kunskap till praktiska lösningar och ge dem insikt om komplexiteten i utveckling och införande av produkter inom områden där teknisk kunskap har begränsat innehåll. Baserad på verkliga situationer från sportaktiviteter ges en bild av idrottsfrågor och hur tränare och idrottares teknologiskt arbetetar. Vi belyser teknik som finns och hur de används. Med insikt om de tekniker som finns tillgängliga och från vad ur ett ingenjörsperspektiv som är möjligt ska studenten ge förslag till ny teknik och utveckling av befintliga tekniker. Från detta kommer projekt att skapas och genomföras i syfte att lösa problem inom idrotten med teknisk kunskap . Kursen syftar också till att ge deltagarna; -Kunskap i utveckling och införande av ny teknik. -Utnyttja teoretiska och praktiska kunskaper om ingenjörsutbildning på frågor inom idrotten. -Med hjälp av matematiska metoder för att analysera kroppsrörelse. -Kommunicera teknik till människor utan teknik utbildning.  -Att skapa lösningar som tar mottagarnas, idrottsförening/organisation, finansiella och tillhörande begränsningar i fråga, att ge förslag på lösningar med hög teknisk precision. Att koppla kunskaper från tidigare kurser till nya frågor och tillämpningar. Att arbeta med etiska frågor som finns inom projektet. -Läsa och kritiskt granska publikationer inom området

  Innehåll

  Kommunikation: att kommunicera med icke-ingenjörer
  Innovationsprocessen: perspektiv på mottagaren, vad är och vad skapar behovet av innovation? Reflekterande analys av publikationer inom projektområdet för att förstå publikationer som saknar vetenskapliga belägg
  Genomförande av projekt att utveckla och utvärdera en produkt
  Studiebesök, rörelseanalys lab, Idrottshögskolan Göteborg

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, studiebesök och projektarbete

  Litteratur

  Ett antal artiklar som skall läsas varje vecka (mest på engelska)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hemtentamen, projektrapport och presentation