Kursplan för Energirelaterade material

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy related materials
 • KurskodTIF260
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 03 Jun 2019 fm SB
 • 13 Okt 2018 em SB
 • 27 Aug 2019 em SB

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

En bakgrund inom fasta tillståndets fysik och/eller fasta tillståndets kemi är ett krav, tillsammans med grundläggande kurser inom fysik, kemi och/eller materialvetenskap.

Syfte

Att få insikt i hur materialegenskaper påverkar funktionaliteten hos moderna energiteknologier, sådana som batterier, solceller, bränsleceller, vätelagring, CO2-infångning, lagring och omvandling, termoelektriska material, och ljusteknologier. Genom att applicera experimentella och teoretiska concept på olika nivåer kommer studenten bli bekant med utveckling av nya material och teknologier, och kommer kunna korrelera materials nyckelegenskaper med teknologiers prestanda, sådana som dess livslängd, hållbarhet, inverkan på vår miljö, pris, etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • utvärdera och kommunicera betydelsen av materialvetenskap för utveckling av hållbara och miljövänliga energiteknologier. 
 • ge en överblick av, och förklara, välkända material som idag används i energirelaterade teknologier som batterier, olika typer och generationer av solceller, bränsleceller, vätelagring, termoelektriska material, och nanomaterial i energirelaterade tillämpningar som katalys, såväl som förklara principerna för hur dessa teknologier fungerar. 
 • förstå och förklara nyckelegenskaper, sådana som sammansättning, struktur, elektroniska egenskaper, och ledningsmekanismer, av utvalda grupper av material, och förstå hur dessa materialegenskaper relaterar till olika energirelevanta teknologiers effektivitet vikt, termodynamisk stabilitet, livstid och kostnad etc. 
 • förstå och förklara hur materials nyckelegenskaperna påverkar funktionaliteten hos olika teknologier, och vara bekant med strategier för att utveckla nya material med bättre prestanda.

Innehåll

Materialvetenskap spelar en central roll för nya vetenskapliga upptäckter. I denna kurs kommer studenten lära sig hur utveckligen av nya material spelar en nyckelroll och kan leda till utveckling och kommersialisering av nya energiteknologier. Betydelsen av att tänka och arbeta i termer av ett integrerat synsätt, där alla nivåer från fundamentala materialegenskaper till systemkrav kommer belysas. Vidare så läggs vikt vid slagkraftiga karakteriseringsmetoder för att undersöka olika typer av materialegenskaper, sådana som materials struktur och dynamik. Efter en bred och generell introduktion till dagens materilutmaningar relaterade till design och utveckling av nästa generations energiteknologier kommer följande ämnen, med fokus på dess materialrelaterade aspekter, belysas: batterier, solceller, bränsleceller, vätelagring, termoelektriska material, och nanomaterial i energirelaterade tillämpningar som katalys.

Organisation

Kursen inkluderar en serie av föreläsningar av experter i respektive ämne samt studiebesök i laboratorium på Chalmers för hands-on insyn i energirelaterad materialforskning.

Litteratur

Rekommenderad kursbok: "Fundamentals of Materials for Energy and Environmental Sustainability" by David S. Ginley and David Cahen, Cambridge University Press, 2011. ISBN: 9781107000230.

Föreläsningsanteckningar.

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen, samt en muntlig och skriftlig projektpresentation (redogörelse av en vetenskaplig artikel) vid slutet av kursen.

Korta, skriftliga, förhör, i början av varje föreläsning ger möjlighet att samla bonuspoäng som kan adderas på resultatet på den skriftliga tentamen.

Ett godkänt betyg på kursen kräver en godkänd skriftlig tentamen och projektpresentation, såväl som närvaro vid de obligatoriska delarna av kursen (projektpresentationer och studiebesök i forskningslabb på Chalmers).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-16: Plats Plats ändrat från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad av arhanto
   [2019-06-03 7,5 hp, 0111]
  • 2019-04-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-08-27 7,5 hp, 0111]
  • 2019-03-27: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-06-03 7,5 hp, 0111]
  • 2018-08-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
   [2018-10-13 E]