Kursplan för Kärnkraftsäkerhet

Kursplan fastställd 2014-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNuclear reactor safety
 • KurskodTIF250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNUE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 32112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Det är starkt rekommenderat att ha läst TIF215 och TIF210, men det är möjligt för studenter med generella kunskaper i termohydraulik och/eller neutronfysik att delta.

  Syfte

  Kursen presenterar säkerhetsaspekter på nuvarande kommersiella kärnkraftverk. Kursen börjar med att gå igenom regelverk och karaktäristik för kärnkraftverk. Sedan gås säkerhetsanalys under normal drift och olika olyckstillbud igenom. Till sist diskuteras metodologier och verktyg som används i säkerhetsanalys.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå problemställningar relaterade till kärnkraftsäkerhet
 • Känna till principerna för kärnkraftstillsyn och licenciering
 • Känna till de huvudsakliga säkerhetssystemen i ett kärnkraftverk
 • Analysera och förstå de fysikaliska processerna i ett kärnkraftverk under normaldrift och under olycksscenarion
 • Känna till transienter och olycksscenarier som skall beaktas när man gör säkerhetsanalys på ett kärnkraftverk
 • Innehåll

 • Introduktion till kärnkraftsäkerhet
 • Regelverk och licenciering
 • Huvudsakliga säkerhetssystem
 • Metodologi för säkerhetsanalys
 • Enkel kärnfysikalisk och termohydraulisk modellering av ett kärnkraftverk
 • Reaktivitetshaverier
 • Transienter i kylmedlet
 • Kylmedelshaverier

 • Organisation

 • Föreläsningar
 • Litteratur

 • Allt behövligt material tillhandahålles av kursansvarig.
 • Examination inklusive obligatoriska moment

 • Muntlig examen