Kursplan för Medicinsk fysik

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMedical physics
 • KurskodTIF171
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04121
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • TIF170 Medicinsk fysik

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kandidatnivån vad gäller kunskaper i fysik och matematik.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenten skall förstå de fysikaliska principer som är av betydelse för att förstå kroppens funktioner för att därifrån kunna utveckla principer för modern medicinsk apparatur och behandlingsmetoder. Både vad gäller rent klinisk verksamhet liksom vid absoluta forskningsfronten.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Studenterna förväntas efter kursen ha:
 • förstått och kunna använda den grundläggande fysik som är av vikt för utvecklandet av medicinska apparater och behandlingsmetoder
 • fördjupat sig i en särskild teknik och visat på god kännedom om de fysikaliska och tekniska lösningar som ligger till grund för tekniken.
 • förmågan att söka efter egen information inom området.
 • Innehåll

  Medicinsk fysik är ett mycket brett område varför allt inte kan täckas i denna kurs. Ambitionen är istället att göra djupdykningar inom ett antal viktiga områden. Dessa är Kall plasmateknik, elektriska läkemedel, energi och temperaturreglering, mekaniska belastningar, blod som en unik vätska samt avfallshantering, Hur man bygger ett företag baserat på en medicinsk apparat berörs.

  Den stora delen av kursen är ett eget valt projekt som tar en medicinsk apparatidé till att föreslå en produkt.

  Organisation

  2h föreläsning per vecka och lika mycket tid som används för handledning av projekt.

  Litteratur

  Bra referensböcker för kursen

 • S.A. Kane, Introduction to physics in modern medicine, 2003, Taylor & Francis
 • J. Malmivuo and R Plonsey, Bioelectromagnetism - principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields (www.bem.fi/book)
 • R.K. Hobbie, Intermediate Physics for Medicine and Biology, 3rd Ed, 1997, SpringerVerlag
 • N. Christensen. Medical physics: the perfect intermediate level physics class. European Journal of Physics, Volume 22, p. 421-427 (2001).
 • I.P. Herman. Physics of the Human Body. 2007 (in series: Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering (available at Chalmers Library).
 • Examination inklusive obligatoriska moment

  Muntlig tentamen på föreläsningsdelen, fyra inlämningsuppgifter och projektpresentation skriftligt/muntligt. Slutbetyg viktas 20%/10%/70% på dessa tre delar.