Kursplan för Tillämpad kvantfysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied quantum physics
 • KurskodTIF100
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Förkunskaper motsvarande kvantfysikkursen (FUF040) och grundläggande matematik- och mekanikkurser.

  Syfte

  I denna kurs, som är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1 (FUF040), tillämpas kvantfysiken på elementära fenomen, och kvantfysikens roll identifieras för den tekniska fysiken, inklusive högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter och projektarbeten.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - beräkna energinivåer för kvantfysikaliska modellsystem, där approximationsmetoder måste användas. - undersöka tidsberoende system. - beskriva tankekedjan mellan schrödingerekvationen och uppbyggnadsreglerna för grundämnenas periodiska system. - beskriva kemisk binding utefrån kvantmekaniska principer. - få viss erfarenhet i att välja lämplig modell och approximation för hantering av konkreta kvantfysikaliska system.

  Innehåll

  Denna kurs är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1 (FUF040) . - Kvantfysiken tillämpas på elementära problem. - Olika kopplingar av frihetsgrader i flerelektron-atomer diskuteras (spinn-ban koppling, finstruktur, Pauliprincipen, termsuppspaltningar) - Det periodiska systemet och grundämnens elektronstruktur studeras - Approximationsmetoder för flerelektronsystem samt tidsberoende störningsräkning introduceras och användas - Molekylfysik introduceras (bindningstyper, molekylorbitaler, tvåatomiga molekyler, molekylspektra, dynamik) - Kvantfysikens roll för den tekniska fysiken, inklusive tillämpningar diskuteras.

  Organisation

  Kursen har föreläsningar och räkneövningar varje vecka. Kursen har en obligatorisk laboration.

  Litteratur

  "Introduction to Quantum Mechanics" av David J. Griffiths

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kunskaper, insikt, problemlösningsförmåga samt informationsinhämtning prövas. Examination sker genom inlämningsuppgifter, laboration och tentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2018-08-13: Litteratur Litteratur ändrat av Examinator