Kursplan för Experimentell fysik: spektroskopiska metoder

Kursplan fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental physics: spectroscopic methods
 • KurskodTIF060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19111
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematik 30 hp (inkusive linjär algebra, flervariabelanalys, fourieranalys), mekanik, elektromagnetisk fältteori och kvantfysik.

  Syfte

  Detta är en laborativ kurs på avancerad nivå, som ger en introduktion till viktiga spektroskopiska metoder som används inom många områden av modern fysik, kemi och materialvetenskap.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten

  • ha en allmän kunskap om experimentellt forskningsarbete och laboratoriedisciplin
  • ha förmåga att planera och genomföra ett experimentellt projekt
  • vara förtrogen med allmän dataanalys, inklusive jämförelse med teoretiska förutsägelser och felanalys
  • kunna skriva en vetenskaplig rapport baserad på experimentella data

  Innehåll

  Kursen inleds med allmänna föreläsningar, som ger en introduktion till experimentellt forskningsarbete, och tar upp ämnen som experimentdesign, felanalys, rapport- och manuskriptskrivande, samt etiska frågor. Huvuddelen av kursen utgörs av avancerade laboratorieexperiment som väljs från en lista, inkluderande atomspektroskopi, NMR, vinkelupplöst UV-fotoemission, vibrationsspektroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi, livslängdsbestämning av myoner, och fjärranalys av NO2 i övre atmosfären. Vissa experiment är dock inte tillgängliga varje år.

  Organisation

  Introduktionsföreläsningar, laboratoriearbete, rapportskrivning.

  Litteratur

  Se kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Bedömningen baseras på experimentell skicklighet, inlämnade rapporter, samt på granskning av laborationsanteckningar.