Kursplan för Industriell ekonomi för matematiker

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagerial economics for mathematicians
 • KurskodTEK555
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 16 Mar 2019 em SB_MU
 • 11 Jun 2019 em SB_MU
 • 23 Aug 2019 em M

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om hur linjär programmering kan användas för att lösa beslutsproblem av ekonomisk karaktär i olika typer av verksamheter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi i ett industriell ekonomi-sammanhang
- använda linjär programmering för att modellera vanligt förekommande typer av besluts- och optimeringsproblem inom industriell ekonomi
- använda datorstöd för att lösa och känslighetsanalysera linjära programmeringsmodeller

Innehåll

- Introduktion till industriell ekonomi
- Linjär programmering
- Blandad heltalsprogrammering
- Linearisering av icke-linjära modeller
- Känslighetsanalys

Organisation

Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar kring kursinnehållet samt konsultationer och handledning för projektarbetet.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

- Skriftlig tentamen
- Skriftlig projektrapport

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-07-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-08-23 4,5 hp, 0116]
  • 2019-04-05: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-06-11 4,5 hp, 0116]
  • 2019-03-04: Plats Plats ändrat från Samhällsbyggnad till SB Multisal av grunnet
   [2019-03-16 4,5 hp, 0116]
  • 2018-11-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Examinator
   [2019-06-11 4,5 hp, 0116]
  • 2018-11-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Examinator
   [2019-08-23 4,5 hp, 0116]
  • 2018-11-13: Plats Plats ändrat från SB_DATA till Samhällsbyggnad av Examinator
   [2019-03-16 4,5 hp, 0116]
  • 2018-06-29: Plats Plats ändrat från Hörsalsvägen, Data till SB_DATA av leac
   [2019-03-16 4,5 hp, 0116]