Kursplan för Operationsanalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations research
 • KurskodTEK550
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Matematik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 05 Jun 2019 fm SB_MU
  • 13 Okt 2018 fm SB
  • 20 Aug 2019 em SB_MU

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Syfte

  Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om hur operationsanalytiska metoder och modeller kan tillämpas inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - använda linjär programmering för att modellera vanligt förekommande typer av besluts- och optimeringsproblem inom industriell ekonomi - använda datorstöd för att lösa och känslighetsanalysera linjära programmeringsmodeller - använda grundläggande operationsanalytiska metoder och modeller inom operations management - välja arbetsmätningsmetod beroende på syfte samt kunna tillämpa minst en arbetsmätningsmetod

  Innehåll

  - Linjär programmering - Financial engineering - Arbetsmätning - Layout och balansering - Kömodeller - Statistisk processtyrning och försöksplanering

  Organisation

  Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar kring kursinnehållet samt konsultationer och handledning för projektarbetet.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  a) 4,5hp: Individuell skriftlig tentamen (U/3/4/5) b) 3,0hp: Projektarbete. Examineras med skriftligt PM inkl seminariebehandling (U/G)

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från SB_MU_DATA till SB Multisal av grunnet
    [2019-06-05 4,5 hp, 0216]
   • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från SB_MU_DATA till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-20 4,5 hp, 0216]
   • 2019-04-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB_MU_DATA av grunnet
    [2019-08-20 4,5 hp, 0216]
   • 2019-03-28: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB_MU_DATA av grunnet
    [2019-06-05 4,5 hp, 0216]
   • 2018-09-03: Plats Plats ändrat från SB_DATA till Samhällsbyggnad av Tentamensadm
    [2018-10-13 4,5 hp, 0216]
   • 2018-08-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB_DATA av TENTAMENSADM
    [2018-10-13 F, 0216]
   • 2018-06-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Johanneberg, Data av leac
    [2018-10-13 4,5 hp, 0216]