Kursplan för SCM seminars 2

Kursplan fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSCM seminars 2
 • KurskodTEK540
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp1,5 hp

   Examinator

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen är obligatoriska för studenter inom masterprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan beredas möjlighetatt deltaga på kursen, givet lediga platser. Tillträde beslutas från fall till fall. Förkunskapskrav: minst 7,5 hec inom företagsekonomi, minst 7,5 hec inom general/operations managements, samt minst 7,5 hec inom supply chain management.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap inom ett valt SCM-område. Vidare syftar kursen till att ge studenten en förståelse för ett företags specifika SCM-kontext, belyst från flera perspektiv. Kursen syftar även till att ge studenten kunskap av mer generell natur, vilken ska stödja studentens framgångsrika genomförande av masterprogrammets efterföljande delar. Kursen fungerar därigenom som en länk till och mellan andra kurser inom masterprogrammet Supply Chain Management. 

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avslutad kurs förväntas studenten att visa;
   1. fördjupad kunskap om en vald SCM-området. Studenten skall kunna identifiera ett lämpligt och avgränsat ämne inom SCM, formulera en problemformulering som skall behandlas i det individuella arbetet 
   2. förklara sambandet mellan problemets ändamål, studiedesign, kvalitativa och kvantitativa metoder samt dataanalys 
   3. kunskap om hur man strukturerar en skriftlig rapport, hantering av referenser och citat, och muntliga presentationer.
   4. förmåga att kritiskt bedöma vetenskapliga texter och stödja dess utveckling.
   5. allmänna samt specifika kunskaper om ämnen som hjälper studenterna att framgångsrikt slutföra resten av SCM-programmet
   Aktivt deltagande i alla moment förväntas. Detta hänför sig till deltagande i föreläsningar och seminarier, identifiering av ämnen som är lämpliga för enskilda uppsatser och den övergripande processen med de individuella arbetet.

   Innehåll

   SCM seminarie 2, är den andra delen av två kurser som hänger ihop. Den är uppdelad i två delar. Huvuddelen omfattar skrivandet av en enskild uppsats med fokus på ett tema inom SCM-området. Den stödjande delen innehåller ett antal föreläsningar, som syftar till att hjälpa studenterna att förbättra sina SCM kunskaper under masterprogrammet. 

   Organisation

   Kursen baseras på en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt ett individuellt arbete.

   Litteratur

   Kurslitteratur publiceras på kursens PingPong aktiviteter senast två veckor innan kursstart. 

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier, grupp arbete samt en individuellt rapport.