Kursplan för Marketing and distribution management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarketing and distribution management
 • KurskodTEK118
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37119
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 01 Nov 2018 em SB_MU_DATA
 • 08 Jan 2019 em SB_DATA
 • 20 Aug 2019 em SB_MU

I program

Examinator

Ersätter

 • TEK116 Customer relationships

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

The compulsory courses in the SCM-program are prerequisites for this final course.

Syfte

The course aims at providing students with an understanding of what takes place at the customer side of a company, with a particular focus on customer relationships and distribution. The course deals with company functions directed towards customers, such as marketing, sales, and logistics.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska eleverna kunna:
 • Förstå Bullwhip-effekten och hur den kan motverkas
 • Identifiera kritiska aktiviteter på kundsidan av ett företag
 • Analysera och förklara de viktigaste strukturerna och funktionerna i system som stöder den fysiska distributionsprocessen och förhållandet till marknadsföringskanaler
 • Förklara distributionsrollen för ett företag
 • Beskriv och förstå den senaste utvecklingen kopplat till kundsidan av ett företag
 • Beskriv centrala funktioner och komponenter centrala för kundrelationer och distributionsnätverk
 • Analysera hur aktiviteter som utförs och riktas mot kunder är knutna till aktiviteter inom företaget (såsom produktion och produktdesign) och till aktiviteter hos kunder och leverantörer
 • Analysera prestanda för olika typer av kundrelationer och distributionsnät när det gäller potential för effektivitet och värdeskapande 
 • Formulera och utvärdera strategier för differentierade kundrelationer och distributionsnät

Innehåll

I den första delen kommer vi att illustrera en flödeskedja (Supply Chain) och effekter som kan uppstå i kedjan. Vi förbättrar en befintlig kedja genom att implementera olika lösningar och analysera effekten av dessa. Vi kommer också att analysera de olika komponenterna inom fysisk distribution och deras egenskaper, samt introducera konceptet Marknadskanaler, spekulation och senareläggning.
I kursens andra del ges studenterna insikter om förändringar som sker och sker av kundens sida av ett företag. Den viktigaste konsekvensen av nuvarande förändringar är att leverantörerna måste ompröva perspektivet på deras kundrelationer och distributionsstrategier. Tidigare konceptualiseringar har fokuserat på produktion från fabriken och förespråkat en "channel out" -strategi. Dagens förändringsvillkor kräver ett komplementärt perspektiv som fokuserar kundens operativa kontext. Det viktigaste uppdraget för en leverantör bör då vara att hjälpa kunder att lösa sina problem och uppnå sina möjligheter. Kursen tar ett nätverksperspektiv på kundrelationer, vilket innebär att vi diskuterar hur karaktären på en viss kundrelation påverkar och påverkas av det omgivande affärsnätverket. Dessutom handlar kursen också om administrativa frågor relaterade till strategier och organisering av kundens sida av ett företag

Organisation

Kursen bygger på en kombination av aktiviteter inkluderat: föreläsningar, seminarier, spel, grupparbete och individuellt arbete.

Litteratur

Kurslitteraturen består av en blandning av textböcker och artiklar som kommer att meddelas senast två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom projektuppgift och skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av arhanto
   [2019-08-20 7,5 hp, 0118]
  • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_DATA av TENTAMENSADM
   [2019-01-08 E, 0118]
  • 2018-09-19: Plats Plats ändrat från Hörsalar på hörsalsvägen till SB_MU_DATA av leac
   [2018-11-01 7,5 hp, 0118]
  • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av TENTAMENSADM
   [2018-11-01 E, 0118]