Kursplan för Arbetsorganisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWork organization
 • KurskodTEK075
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47130
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 18 Mar 2019 em SB_MU
 • 11 Jun 2019 fm SB_MU
 • 30 Aug 2019 em SB_MU

I program

Examinator

 • Jan Linder

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

TEK500 Marknad och ekonomi eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att visa hur arbetsuppgifter och arbetsroller, främst kopplade till företagets produktionssystem, kan och bör organiseras, vilket i sin tur beror på den situation som företaget befinner sig i.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens övergripande målsättning är att ge teknologerna grundläggande kunskaper om hur man utvecklar, utformar och leder industriella produktionssystem under villkoret att samtidigt uppfylla tekniska, ekonomiska och sociala krav. Teknologerna kommer även att erhålla baskunskaper inom det arbetsvetenskapliga fältet. Som ett led i utvecklandet av sådan kunskap ingår träning i hur man behandlar komplexa frågeställningar av karaktären att samtidigt uppnå arbetsmotivation, trygghet och säkerhet i en effektiv produktionsmiljö. Efter avslutad kurs kommer teknologerna också att vara förtrogna med alternativa organisationsformer där projektformen spelar en viktig roll.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer i ett industriellt system. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om dels individen, individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma ett system för varor och tjänster. Kursen behandlar också ledning och organisation av olika typer av projektorganisationer med speciellt fokus på ledning och organisation av tvärfunktionella team samt projektet som organisationsform. Följande huvudområden behandlas i kursen:

 • Grundläggande och tillämpad organisationsteori
 • Socioteknisk teori
 • Produktionstekniska principer
 • Alternativa produktionssystem
 • Arbetsutformning och arbetsmotivation
 • Ledarskap
 • Kompetensutveckling och lärande
 • Förändringsledning

 

Organisation

Kursen genomförs som en kombination av föreläsningar och praktikfallsarbete.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs i samband med kursstart. Kompendium i Arbetsorganisation.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att erhålla slutbetyg krävs såväl godkänd skriftlig tentamen som godkänt praktikfallsarbete. Kursens båda moment redovisas separat till betygsexpeditionen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2018-08-15: Examinator Examinator ändrat från Lars Trygg (lartry) till Jan Linder (janlin) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-07-05: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-08-30 7,5 hp, 0106]
  • 2019-06-03: Plats Plats ändrat från SB_MU_DATA till SB Multisal av grunnet
   [2019-06-11 7,5 hp, 0106]
  • 2019-04-05: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_MU_DATA av grunnet
   [2019-06-11 7,5 hp, 0106]
  • 2019-01-14: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-03-18 7,5 hp, 0106]