Kursplan för Datastrukturer och algoritmer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnData structures and algorithms
 • KurskodTDA416
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 15 Jan 2019 em SB_MU
 • 24 Apr 2019 em H
 • 22 Aug 2019 fm SB
0205 Laboration 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp

  I program

  Examinator

  • Erland Holmström
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • TDA415 Datastrukturer

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Goda programmeringskunskaper i ett objektorienterat språk.

  Syfte

  Kursen skall ge goda kunskaper om vanligt förekommande abstrakta datatyper, datastrukturer och algoritmer, samt hur dessa används.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter genomgången kurs ska studenten - känna igen situationer där de i kursen behandlade begreppen är tillämpliga. - kunna konstruera klasser som implementerar abstrakta datatyper i ett objektorienterat språk. - kunna uppskatta resurskrav för olika implementationer av datatyper och därmed göra motiverade val mellan tillgängliga alternativ.

  Innehåll

  Abstrakta datatyper. Enkel komplexitetsanalys av imperativ kod. Vanliga datastrukturer som fält, listor, träd och hashtabeller samt hur dessa kan användas för att implementera abstrakta datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer. Standardalgoritmer på dessa datastrukturer och deras resurskrav. Iteratorer. Metoder för sortering. Standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer. Något om vanliga tekniker för algoritmdesign.

  Organisation

  Föreläsningar, övningar och laborationer.

  Litteratur

  Se kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig examen och laborationer.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från M till SB Multisal av annbe
    [2019-01-15 7,5 hp, 0105]
   • 2019-08-02: Plats Plats ändrat från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad av grunnet
    [2019-08-22 7,5 hp, 0105]
   • 2019-07-30: Plats Plats ändrat från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
    [2019-08-22 7,5 hp, 0105]
   • 2019-05-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av arhanto
    [2019-08-22 7,5 hp, 0105]
   • 2019-04-09: Plats Plats ändrat från M till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
    [2019-04-24 7,5 hp, 0105]
   • 2019-03-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-04-24 7,5 hp, 0105]
   • 2018-11-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
    [2019-01-15 E, 0105]
   • 2018-06-18: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 5 timmar till 4 timmar av Schema
    [2019-08-22 7,5 hp, 0105]