Kursplan för Programmerade system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProgrammed systems
 • KurskodTDA143
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 19 Mar 2019 fm M
 • 12 Jun 2019 fm M
 • 23 Aug 2019 fm SB_MU
0205 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • TDA142 Programmering
  • TDA440 Översikt över datatekniken

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga speciella förkunskaper krävs, men det är en fördel om studenten har en viss datorvana och t.ex. kan använda ordbehandlingsprogram.

  Syfte

  Kursen ska ge dels grundläggande kunskaper om objektorienterad programmering, dels en introduktion till datateknikområdet. Kursen skall även träna upp kompetenserna problemlösning, modellering samt ingenjörsmässighet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  · Förklara och använda grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering, speciellt såsom de realiseras i det programspråk som används i kursen. · Använda de datastrukturer och styrstrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer och styrstrukturer som passar för det aktuella problemet. · Definiera klasser som modellerar enkla fenomen på ett objektorienterat sätt, med inkapslad data som avläses och uppdateras via publika metoder. · Dela upp ett större problem i hanterliga delar. · Känna till och använda befintliga klasser i klassbibliotek, t ex för att bygga enklare grafiska gränssnitt. · Sätta sig in i ett givet program i syfte att felsöka, utvidga eller förbättra programmets beteende enligt givna anvisningar. · Skriva enkla händelsestyrda program med grafiska användargränssnitt. · Förklara, dokumentera och kommentera kod på ett användbart sätt. · Redogöra för principerna för en dators uppbyggnad och funktion, samt kringutrustning. · Redogöra för operativsystemets syfte, funktion och uppbyggnad. · Redogöra för hur ett datornätverk är uppbyggt och funger, samt hur information överförs mellan datorer via datornätverk. · Redogöra för den roll som algoritmer och datastrukturer spelar vid programmering, samt känna till ett antal vanligt förekommande datastrukturer och ett antal grundläggande algoritmer för sökning och sortering. · Redogöra för principerna för databashantering. · Redogöra för en programvaras livscykel och de särskilda problem som uppstår vid framtagning av stora komplexa programsystem. · Redogöra för vikten av att inkludera människa-datorinteraktionsaspekter i utvecklingen av IT-produkter.

  Innehåll

  Kursen behandlar grundläggande begrepp i imperativ och objektorienterad programmering, så som de realiseras i Java. Förutom de grundläggande språkkonstruktionerna och enkla riktlinjer för programutformning diskuteras och används ett antal klasser i Javas standardbibliotek. · Grundläggande programkonstruktioner som t.ex. typer, variabler, satser och uttryck. · Enkla algoritmer för att utföra olika typer av beräkningar. · Grundläggande begrepp inom området objektorientering som t.ex. klasser, objekt och metoder. · Egna klasser och fördefinierade standard klasser. · Konstruktion av enkla grafiska användargränssnitt. · Läsning och skrivning av data via tangentbord/skärm. Ett antal datatekniska områden presenteras: · dator- och digitalteknik · operativsystem · datornät och datakommunikation · algoritmer och datastrukturer · databaser · software engineering · människa-dator interaktion.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter samt handledning vid obligatoriska laborationer. Programmering är en utpräglat praktisk disciplin. För att lära sig att programmera är det helt nödvändigt att själv konstruera och provköra program. Därför spelar de obligatoriska laborationerna en central roll. Studenterna får i uppgift att i smågrupper (oftast två och två) konstruera några program.

  Litteratur

  Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid tentamen ges graderade betyg vilka utgör slutbetyg för kursen. För godkänd kurs krävs dessutom att obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer blivit inlämnade och godkända. För momentet laborationer ges betygen godkänd och underkänd.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-07-02: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-23 4,5 hp, 0105]
   • 2019-04-10: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-06-12 4,5 hp, 0105]
   • 2019-01-31: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-03-19 4,5 hp, 0105]
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-10-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TIDSL åk 1 av UOL
   • 2018-09-28: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKDES åk 3 av UOL, PA