Kursplan för Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and scheduling of automated production systems
 • KurskodSSY292
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34126
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0215 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 14 Jan 2019 fm SB
  • 24 Apr 2019 fm M
  • 23 Aug 2019 em M

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • SSY290 Design of flexible and modular automation systems
  • SSY291 Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen har inga kursspecifika förkunskapskrav

  Syfte

  Produktionssystem består av maskiner och materialhanteringsutrustning, tillsammans med en arbetsstyrka, och dessa resurser är begränsade. För att producera, behöver systemet utföra en mängd bearbetnings- och materialhanteringsuppgifter. Dessa uppgifter kräver tillgång till de begränsade resurserna, som därför måste allokeras så att produktionen alltid kan fortgå enligt de uppställda specifikationerna. Denna kurs syftar till att tydliggöra fundamentala egenskaper hos produktionssystem, och att använda dessa för analys, schemaläggning, fortlöpande förbättring och systemdesign så att kraven på produktionssystemen är uppfyllda.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Modellera ett produktionssystem bestående av maskiner och materialhanteringssystem.
  • Använda och vara bekväm med den gängse terminologin inom schemaläggning och optimering av produktionssystem; detta inkluderar uttryck som "processing time", "throughput", "efficiency", "release time", "makespan", etc.
  • Analysera ett givet produktionssystem utifrån relevanta prestandamått, såsom "throughput", "work-in-process", sannolikhet för blockering och/eller svält, etc.
  • Avgöra om tillgängliga begränsade resurser i systemet, dvs maskiner, arbetsstyrka, buffertkapacitet, m.m., kan omdistribueras så att systemets prestanda förbättras.
  • Identifiera flaskhalsmaskinen och flskhalsbufferten, dvs, den maskin respektive buffert som försämrar systemets prestanda mest.
  • Avgöra "lean" buffertkapacitet, dvs den optimala distributionen av buffertkapacitet som garanterar den önskade produktionskapaciteten.
  • Planera och schemalägga en given mängd produktionsuppgifter ("jobs") under en given mängd av företrädes- och resurskrav, och efter vanliga objektskrav såsom att minimera "makespan".
  • Modellera och lösa bemanningsproblem med heuristiska metoder.

  Innehåll

  Kursen täcker följande ämnesområden:
  • Grundläggande sannolikhetslära
  • matematisk modellering av produktionssystem
  • analys av produktionssystem av Bernoullityp
  • kontinuerlig förbättring av Bernoullisystem
  • design av "lean" Bernoullisystem
  • maskin- och "job shop"-schemaläggning
  • schemaläggning av flexibla monteringssystem
  • schemaläggning av bemanning

  Organisation

  Kursen är delvis uppbyggd på traditionellt vis med föreläsningar och övningar. Därtill kommer ett antal kompisgranskade inlämningsuppgifter av mer projektkaraktär, teoretisk och/eller praktisk.

  Litteratur

  Kursen behandlar kapitlen 1-6 i "Production Systems Engineering" av Jingshan Li och Semyon Meerkov, och kapitel 5, 6 och 12 i "Planning and Scheduling in Manufacturing and Services (2nd ed.)" av Michael L. Pinedo. Båda böckerna finns tillgängliga som e-böcker via Chalmers bibliotek. Dessutom ingår i kursmaterialet vetenskapliga artiklar, föreläsningsanteckningar, presentationer.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras på två sätt: dels en tenta, dels godkända inlämningsuppgifter.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-07-03: Plats Plats ändrat från SB Multisal till M av grunnet
    [2019-08-23 5,0 hp, 0215]
   • 2019-07-03: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-23 5,0 hp, 0215]
   • 2019-03-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-04-24 5,0 hp, 0215]
   • 2018-11-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2019-01-14 F, 0215]