Kursplan för Fartygsdrift enligt IGF-koden

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip operations under the IGF code
 • KurskodSJO960
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76119
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 05 Jun 2019 fm L
 • 13 Okt 2018 fm L
 • 19 Aug 2019 fm L
0217 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp
  0317 Projekt, del C 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   • Henrik Pahlm
   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

   SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik
   SJO560 Fartygsmaskinsystem
   SJO701 Strömningslära och termodynamik

   Syfte

   Kursen syftar till att ge den studerande erforderliga kunskaper för att bidra till en säker drift av fartyg som drivs av bränsle med låg flampunkt.

   Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Beskriva IGF-bränslens fysikaliska och kemiska egenskaper och dess inverkan på fartygsdrift
   - Redogöra och för och förklara funktionen av bränslesystemet ombord på ett IGF-fartyg
   - Planera och genomföra en säker bunkring av IGF-bränslen i en bunkringssimulator
   - Utföra enklare termodynamiska beräkningar gällande IGF-bränslets egenskaper vid bunkring och under drift
   - Identifiera, beskriva och värdera risker kopplade till hantering av IGF-bränslen (risker för fartyg, människa och miljö)
   - Redogöra för och jämföra metoder för att förebygga och hantera dessa risker
   - Värdera den information om IGF-bränslen som delges i ett säkerhetsdatablad
   - Relatera till fartygsspecifika krav som har stöd i relevanta regelverk, såsom IGF-koden och MARPOL
   - Ange vilken personlig skyddsutrustning och brandbekämpningsmetod som ska användas för olika IGF-bränslen
   - Använda instrument för gasmätning och förstå dess funktion
   - Föreslå och motivera säkra arbetsrutiner samt åtgärder vid en nödsituation

   Innehåll

   Bränslehantering och drift av fartyg som omfattas av IGF-koden:

   - Bränslesystem, motorer, bränsletankar
   - Bunkringsoperationer
   - Bränslets kemiska och fysikaliska egenskaper
   - Faror och rikser vid bränslehantering och fartygsdrift
   - Riskbedömning och riskkontroll
   - Säkra arbetsmoetoder och rutiner, samt nödåtgärder
   - Brandrisker och brandbekämpningsmetoder
   - Förebyggande och hantering av läckage, spill och ventilering av bränslet
   - Hälsorisker, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning
   - Miljöpåverkan; regelverk, åtgärder vid utsläpp
   - Regelverk för fartygskonstruktion, sysmem och utrustning

   Organisation

   - Föreläsningar
   - Gästföreläsning(ar)
   - Simulatorövning; studenterna tränas i bunkring av IGF-bränsle samt i att analysera driftsparametrar och bränslets egenskaper
   - Gasmätning
   - Projektarbete; riskanalys kopplat till IGF-bränsle
   - Handledningstillfällen

   Litteratur

   Kurslitteratur läggs ut på kurshemsida

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Skriftlig tentamen
   Del B: Laboration; simulatorövning (inkl skriftlig redovisning) och gasmätning
   Del C: Projektarbete; skriftlig och muntlig redovisning 

   Slutbetyget ges som ett viktat betyg utifrån antalet högkolepoäng på respektive moment, efter att samtliga moment är godkända.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-04-09: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2019-08-28 till 2019-08-19 av examinator
     [2019-08-28 4,5 hp, 0117]
    • 2019-04-08: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2019-06-07 Eftermiddag till 2019-06-05 Förmiddag av examinator
     [2019-06-07 4,5 hp, 0117]