Kursplan för Klassning och konventioner

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnClassification and conventions
 • KurskodSJO795
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76138
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenterna skall skaffa de kunskaper som krävs för att förstå klassningssällskapens roll, arbetsmetoder och de regler som styr klassningsverksamhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara klassningssällskapens roll och uppgift.
  - Relatera till de regler som styr klassningssällskapens arbetsmetoder
  - Förklara syftet med klassning av ett fartyg
  - Förstå delegering samt relationer mellan flaggstater, klassningssällskap och mellanstatliga organ
  - Kunna organisera och utföra besiktning för klasscertifikat och konventionscertifikat.
  - Utgöra en kompetent part vid besiktning representerande redare, flaggstat eller klassningssällskap.
  - Förklara funktioner i säkerhetsorganisation
  - Använda säkerhetskonvention (SOLAS) för att finna krav på fartyg.
  - Förklara syfte och funktion av hamnstatskontroll

  Innehåll

  - Klassningssällskapens regelverk
  - IACS roll och funktion
  - Klassning av maskinsystem och komponenter
  - Klassning av skrov och däcksutrustning
  - SOLAS roll
  - IMOs roll och funktion
  - Flaggstatens roll 

  Organisation

  Föreläsningar Projektarbete: Att på ett tilldelat fartyg beskriva besiktningskrav för utfärdande av klasscertifikat och konstruktionssäkerhetscertifikat med regelreferenser.
  Brandplan

  Litteratur

  Föreläsningsmaterial samt regeltexter läggs upp på pingpong efter föreläsningstillfälle.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektarbete som redovisas skriftligt på engelska.

  Kunskapsprov/duggor på respektive undervisningstillfälle.

  SOLAS-test på pingpong, minst 50% rätt svar. Vid missat test hålls nytt test vid omtentamensperioder.

  Ta fram en brandplan samt utföra ett brandplanstest i pingpong med minst 85% rätt svar för godkännande.