Kursplan för Organisation och ledarskap ombord

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganisation and on board leadership
 • KurskodSJO757
 • Omfattning3,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO755 Ledarskap ombord
 • SJO756 Organisation och ledarskap ombord

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 60 hp från sjöingenjörsprogrammet samt minst 120 dagar fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp-individ-ledare samt faktorer som påverkar detta samspel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande mänskliga fysiska & psysiska förmågor och begränsningar särskilt m a p verksamhet på fartyg
- Beskriva gruppdynamik samt förutsättningar för kollektivt handlande
- Redogöra för hur chefskap inramas i formella organisationer
- Förklara innebörder i ledarskapsteorier och relationen till chefskap
- Förklara grundläggande genusaspekter och privilegiestrukturer
- Beskriva kulturella olikheter
- Redogöra för tänkbara etiska dilemman i organisationer
- Redogöra för arbetsrättslig lagstiftning och arbetsrättens struktur och källor
- Redogöra för anställningsavtalets form och funktion
- Tillämpa grundläggande arbetsrättsliga regelverk
- Redogöra för arbetsmiljölagstiftning
- Redogöra för MLC och marin arbetsmiljölagstiftning
- Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt.
- Visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Innehåll

- Strukturperspektiv på organisation: mål, funktioner, indelning, ansvar, arbetsfördelning, organisationstyper mm.
- HR-perspektiv på organisation: relationen individ-organisation, människosyn, mänskliga behov, motivation, gruppdynamik mm.
- Det politiska perspektivet på organisation: makt, resursfördelning, statusjakt, interna konflikter, chefen som politiker, etiska dilemman mm
- Det symboliska perspektivet på organisation: organisationskulturer, visionärt ledarskap, genus, legitimitet, lös koppling struktur/konkret verksamhet mm

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och gruppövning.


Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examination.

STCW

 • A-III/1 Application of leadership and teamworking skills
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Maintain a safe engineering watch: Engine-room resource management
  Ingår även i kurs:MMS035,
 • A-III/2 Use leadership and managerial skills
  Ingår även i kurs:MMS035,
 • A-III/6 Application of leadership and teamworking skills
  Ingår även i kurs:MMS035,