Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning, block 3

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a technical profile, period 3
 • KurskodSJO728
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0312 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76142
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0312 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 76151
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0112 Övning, del A 0 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0212 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
  0312 Övning, del C 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 76152
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0112 Övning, del A 0 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
   0212 Övning, del B 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
   0312 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 76153
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0112 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
    0212 Övning, del B 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
    0312 Övning, del C 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

     Examinator

     Behörighet

     För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

     Kursspecifika förkunskaper

     Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk Godkänt i följande kurser: SJO727 Fartygsförlagd utbildning, block 2 LNB660 Verkstad/motorteknik LET682 Kvalificerad elpraktik Undantag från förskunskapskraven kan göras efter särskild prövning.

     Syfte

     Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom maskinbefäl.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning
     - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg

     Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

     - Redogöra för allmän fartygsdata
     - Använda och tillämpa fartygets olika nödsignaler, nöd- och säkerhetsrutiner
     - Demonstrera kunskap om "Ship security awareness"
     - Redogöra för 2:e Fartygsingenjörs rutiner och underhållsarbete
     - Redogöra för fartygets huvudmaskin samt kringsystem
     - Redogöra för fartygets hjälpmaskin samt kringsystem
     - Demonstrera kunskap om fartygets panna
     - Visa kunskap om fartygets separatorer
     - Visa kunskap om fartygets hydralsystem
     - Visa kunskap om fartygets färskvattensgenerator samt omgivande system

     - Redogöra för och utifrån den kommande yrkestitelns förväntningar, utreda och reflektera kring ledarskapsaspekter ombord.

     Innehåll

     - Föreläsningar, i syfte att förbereda studenten på kommande praktik.
     - Fartygsförlagd utbildning (praktik), period ca 10 veckor.

     Kommunikation
     Skriftligt och muntligt reodvisning av FFU rapport med ett fokus på ledarskapsfrågor ombord.


     Organisation

     Kursen är den tredje av fyra med fartygsförlagd utbildning. Kursen går i lp 2 och perioden till sjöss brukar vara ca 10 veckor. Inför kursen (lp 1) kan föreläsningar hållas för att förbereda studenten inför kommande praktikperiod.

     Platserna förmedlas främst via Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) och studenten måste själv söka plats via SUI och följa deras riktlinjer.

     Redovisning/examination under lp 3 då studenten enskilt eller i grupp träffar examinator/kursansvarig som kontrollerar genomförda moment. Tillfällen för redovisning ges även under juni månad för studenter som så önskar.

     Utöver förkunskapskrav fordras det att studenten i god tid tar del av SUIs riktlinjer, införskaffar erforderlig dokumentation såsom sjöfartsbok, ev. Visum m.m.

     Lärsekvenser
     Kursen är en del av lärsekvens kommunikation


     Litteratur

     Kompendier
     Cadet Report (omdöme, intyg om sjötid)
     On board training manual and assessment log, Engine 3 (utbildningsjournal kopplad mot lärandemål för kursen)

     Finns att köpa på Cremona, (Kokboken, endast Campus Lindholmen)

     Examination inklusive obligatoriska moment

     0112, Del A
     - Deltagit i obligatoriska moment.

     0212, Del B
     - Fullgjort minst 38 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
     - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare.

     0312, Del C
     - Fullgjort minst 57 dagar ombord på fartyg
     - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
     - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare.

     Examinator kan göra undantag på antal dagar med tanke på praktikperiodens varierade längd om övriga krav är uppfyllda.