Kursplan för Transport- och distributionsekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomy of transport and distribution
 • KurskodSJO682
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77131
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • 31 Okt 2018 em L_DATA
 • 07 Jan 2019 em L_DATA
 • 23 Aug 2019 fm L_DATA
0218 Tentamen, del B 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • 31 Okt 2018 em L_DATA
 • 07 Jan 2019 em L_DATA
 • 23 Aug 2019 fm L_DATA
0318 Projekt, del C 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp

  I program

  Examinator

  • Per-Olof Arnäs
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SJO680 Fysisk distributionsplanering
  • SJO681 Transport- och distributionsekonomi

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJO180 Logistikens grunder

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenterna ska förvärva en djupare förståelse för de olika beståndsdelarna som påverkar kostnaderna för distributions- och logistikfunktionerna. Att erhålla en djupare kunskap kring förhållandena mellan dessa kostnadsparametrar och priset på en logistiktjänst är ett annat mål med kursen. Dessutom har kursen som viktigt mål att studera olika koncept och tekniker som påverkar de ekonomiska aspekterna vid drift.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara och analysera kostnadsstrukturer inom de olika transportsätten vid logistikdrift.
  - Beskriva de huvudsakliga fysiska, finansiella och informationsaspekterna hos distributionssystem som stödjer distributionen.
  - Utvärdera effekten av nya logistikkoncept på distributionsdriftens effektivitet.
  - Förklara relationen mellan kostnad och pris inom logistik och transporter. En del i detta studieämne är att lära sig dela upp transportkostnader i fasta och variabla kostnader.
  - Förstå resursutnyttjande ur ett finansiellt perspektiv.

  Innehåll

  - Fysiska och administrativa distributionsaktiviteter
  - Distributionskanalens aktörer, processkontrol och nya trender inom distribution
  - Distributionsstrukturer och deras karaktäristiska särdrag
  - Uppbyggnad av distributionsstrukturer i ett nätverk, integrering och komplexitetsperspektivet
  - Informationssystem: från EDI och internet till kontrol och prognossystem

  Organisation

  1. Föreläsningar och seminarier 2. Övningar 3. Praktikfall 4. Gästföreläsare och studiebesök

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två obligatoriska, digitala tentor under kursens gång. Obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar, studiebesök och andra obligatoriska moment. Projektarbete i grupp.

  Tentorna ger vardera som mest 25 poäng (Del A och Del B), projektarbetet ger som mest 50 poäng (Del C).

  Betygsgränsen för att vara godkänd på respektive del är 40 %. Varje del måste vara godkänd och samtliga obligatoriska moment uppfyllda för att slutbetyg ska ges i kursen.

  Betygsgränser för slutbetyg (på totalpoängen):

  40p = 3
  60p = 4
  80p = 5

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-05-22: Examinator Examinator ändrat från Anders Isaksson (andisak) till Per-Olof Arnäs (perarn) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]