Kursplan för Nautisk översiktskurs: Sjömanskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeamanship
 • KurskodSJO347
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 14 Jan 2019 em L
 • 26 Apr 2019 em L
 • 23 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO345 Sjömanskap
 • SJO346 Sjömanskap

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO178 Nautisk översiktskurs: Navigation

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för de faktorer som påverkar fartyget och hanteringen av fartyget vid framförandet i öppna och skyddade farvatten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara besättningens organisation och roller ombord samt förklara hur bryggarbetet genomförs
- Förklara de yttre krafter som påverkar ett fartyg
- Förklara de egenkontrollerade krafter som finns att tillgå ombord för manövrering av fartyget
- Beskriva hur nödsituationer ombord skall hanteras
- Förklara hur ett hamnanlöp kan se ut ur ett sjömanskapsperspektiv, inklusive ankring, bogserbåtsanvändning och förtöjningsarbete
- Beskriva vilket underhållsarbete som normalt måste ske ombord och hur det kan organiseras
- Tillämpa elementära sjötrafikföreskrifter
- Förklara hur hårt väder och isförhållanden påverkar framförandet av fartyget

Innehåll

- Bryggrutiner och organisation
- Kontrollerbara krafter på fartyget (roder, propeller etc.)
- Yttre krafter på fartyget (vind, ström, hydrodynamiska effekter etc.)
- Fartygets manöverkarakteristik och nödsituationer
- Fartygsmanövrering
- Lotsning, ankring och förtöjning
- Bogserbåtsanvändning
- Gång i hårt väder
- Gång i isfarvatten
- Sjötrafikföreskrifterna
- Underhållsteknik

Organisation

Kursen bedrivs genom 14 föreläsningar och en praktisk övning.

Två frivilliga inlämningsuppgifter i programmet PortSim fokuserar på fartygsmanövrering och kan ge bonuspoäng på ordinarie tentamen.

Litteratur

Kurslitteratur:

- Sjömanskap, 2012, Jure förlag, ISBN 978-91-7223-494-9
- Material på kurshemsidan

Referenslitteratur:

- STCW Code A-VIII (kan laddas ner på kurshemsidan)
- SMCP - Standard Marine Communication Phrases (kan laddas ner på kurshemsidan)
- Ship Dynamics for Mariners, The Nautical Institute
- The Shiphandler’s Guide, The Nautical Institute
- Sjötrafikföreskrifterna, Jure förlag
- Mooring and Anchoring Ships, Vol 1, The Nautical Institute        

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2018-10-19: Examinator Examinator ändrat från Lars Telestam (sl1tela) till Johan Cimbritz (zimpa) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]