Kursplan för Fartygs- och underhållsteknik

Kursplan fastställd 2017-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip and maintenance technology
 • KurskodSJO341
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Laboration 0,5 hp
Betygsskala: UG
0,5 hp
  0209 Tentamen 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
  • 19 Jan 2019 fm L
  • 25 Apr 2019 em L
  • 22 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SJO340 Teknik

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten tillräckliga kunskaper av fartygs maskinsystem så studenten ska kunna bedöma statusen i maskinrummet med avseende på ekonomi, säkerhet och logistik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva olika maskinella framdrivningsalternativ. - Förklara olika maskinsystems uppgifter och samverkan. - Beskriva olika huvudkomponenters funktion i ett maskinsystem. - Ge exempel på hur maskinsystemen och deras huvudkomponenter är av betydelse för ekonomi, säkerhet och logistik. - Identifiera hur olika myndighetskrav relaterar till fartygets drift och säkerhet - Ge exempel på tillgänglighetskrav ur ett maskinperspektiv

  Innehåll

  Allmän teknikorientering

  Förbränningsmotorer:
  - Allmän dieselmotorteori
  - Bränsle och smörjmedel

  Maskinsystem med kringutrustning:
  - Pumpar
  - Kylsystem
  - Bränslesystem
  - Smörjsystem
  - Tryckluft

  Drift och underhåll:
  - Underhållsystem och klassning
  - Regler och inspektioner av drift och underhåll
  - Underhåll ur logistikperspektiv inklusive dockning
  - Reservdelslogistik
  - Miljöpåverkan

  Elsystem:
  - Elförsörjning ombord
  - Elsystemens påverkan för driftsäkerhet och logistik 

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar och laborationer. Vid systemkännedomsövningen (på Maritiman) och simulatorövningen krävs aktivt deltagande för godkänt betyg. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Laboration
  Skriftlig tentamen

  Hjälpmedel vid tentamen
  - Typgodkänd miniräknare

  För godkänt betyg i kursmoment 1 krävs aktivt deltagande i systemkännedomsövningen (Maritiman) och simulatorövningen samt godkänd inlämningsuppgift.