Kursplan för Ledarskap och management

Kursplan fastställd 2017-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement
 • KurskodSJO338
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Karl Ydén
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SJO335 Ledarskap och management
  • SJO336 Ledarskap och management
  • SJO337 Ledarskap och management

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 90 hp från sjöfart och logistik-programmet inklusive kursen LNC261 Företagsförlagt projektarbete.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp‐individ‐chef/ledare samt organisationers uppbyggnad och funktion.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva gruppdynamik samt förutsättningar för kollektivt handlande
  - Redogöra för hur chefskap inramas i formella organisationer
  - Förklara innebörder i ledarskapsteorier och relationen ledarskap-chefskap
  - Förklara grundläggande genusaspekter
  - Beskriva kulturella olikheter
  - Redogöra för tänkbara etiska dilemman i organisationer
  - Redogöra för arbetsrättslig lagstiftning och arbetsrättens struktur och källor
  - Redogöra för anställningsavtalets form och funktion
  - Tillämpa grundläggande arbetsrättsliga regelverk
  - Redogöra för arbetsmiljölagstiftning
  - Redogör för MLC och marin arbetsmiljölagstiftning

  Innehåll

  - Strukturperspektiv på organisation: mål, funktioner, indelning, ansvar, arbetsfördelning, organisationstyper mm.
  - HR-perspektiv på organisation: relationen individ-organisation, människosyn, mänskliga behov, motivation, gruppdynamik mm.
  - Det politiska perspektivet på organisation: makt, resursfördelning, statusjakt, interna konflikter, chefen som politiker, etiska dilemman mm
  - Det symboliska perspektivet på organisation: organisationskulturer, visionärt ledarskap, genus, legitimitet, lös koppling struktur/konkret verksamhet mm

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar och praktiska övningar.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig examination.